Hospicjum św. Franciszka z Asyżu
                   w Lęborku

Hospicjum Domowe św. Franciszka z Asyżu w Lęborku obejmuje opieką hospicyjną chorych u kresu życia, pomagając jednocześnie rodzinie chorego w trudnym okresie choroby. Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych. Zespołem tym kieruje lekarz odwiedzający chorego dwa razy w miesiącu . Pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie, pomagając rodzinie w pielęgnacji i podawaniu leków.

   Celem tej pomocy jest poprawa jakości życia chorego głównie poprzez złagodzenie występujących dolegliwości, odpowiednią pielęgnację, wsparcie psychologiczne i duchowe. Zespół Hospicjum Domowego zapewnia choremu możliwość przebywania w domu ze swoimi najbliższymi w ostatnim okresie życia. Chorzy objęci opieką otrzymują pisemne informacje umożliwiające kontakt telefoniczny z personelem hospicjum jak też zalecenia medyczne. W razie konieczności, np. przy trudnościach w opanowaniu objawów w warunkach domowych lub niemożności zapewnienia przez rodzinę odpowiedniej opieki, istnieje możliwość umieszczenia chorego w jednym z Hospicjów Stacjonarnych znajdujących się w naszym województwie. Warunkiem przyjęcia chorego do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej, autonomicznej zgody na proponowaną opiekę przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli- przez jego opiekuna. Do rejestracji wymagane jest przedstawienie dostępnej dokumentacji medycznej chorego oraz skierowanie. Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego, ale jest jej uzupełnieniem.

  Opieka jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00
Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku
Al Wolności 40 A, 84-300 Lębork
tel. 59/ 863 31 58 fax 59/ 862 82 40 kom. 608399957
e-mail: hospicjum.lebork@neostrada.pl
NIP 841-16-47-859 REGON 220339722
Bank Pekao I O/Lębork 40 12403800 1111 0010 1269 9844