Hospicjum św. Franciszka z Asyżu
                   w Lęborku

RYS HISTORYCZNY

Ruch hospicyjny ma bardzo długą historię, sięga swymi korzeniami tradycji pogańskich; określeniu hospicjum nadawano wówczas znaczenie gościnności. W czasach średniowiecznych hospicja były gospodami udzielającymi schronienia podróżnym ale też zaopatrującymi ich rany i leczącymi dolegliwości.
Po II wojnie światowej angielska pielęgniarka Cicely Saunders zaczęła budowę domu dla umierających zapoczątkowując tym nową erę opieki hospicyjnej - zapewniającej warunki godnej śmierci ludziom u kresu życia. Ruch ten rozprzestrzenił się bardzo szybko w całej Europie, w Polsce znany jest od lat 60. Początkowo opieka hospicyjna, oparta na aktywności wolontaryjnej akcentowała przede wszystkim aspekty psychospołeczno-duchowe.
W miarę jej rozpowszechniania się lekarze i pielęgniarki zaangażowani w opiekę zaczęli dostrzegać swoje niekompetencje medyczne. Bardzo dynamicznie przebiegający proces choroby w jej ostatnim stadium wymagał dużych umiejętności opanowania wielu dolegliwości somatycznych i psychicznych. Wyrazem tych potrzeb stało się stworzenie opieki i medycyny paliatywnej ukierunkowanej początkowo wyłącznie na medyczny aspekt, a obecnie całościowe jej sprawowanie, tj. uwzględniające obszary zarówno somatyczne jak i psychospołeczne oraz duchowe. W tym znaczeniu opiekę paliatywną i opiekę hospicyjną traktuje się obecnie często jako synonim.
W 1999 r. włączono oficjalnie opiekę paliatywną/hospicyjną w struktury służby zdrowia a także utworzono nową, szczegółową specjalizację lekarską - medycynę paliatywną i specjalizację pielęgniarską - opiekę paliatywną.
W chwili obecnej w Polsce opieka paliatywna/hospicyjna jest realizowana w ok. 500 placówkach. Najpowszechniejszą, najbardziej polecaną i najtańszą zarazem jest opieka domowa świadczona przez zespoły hospicyjne (lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, ksiądz a także w razie potrzeby - psycholog, pracownik socjalny i fizjoterapeuta). Założeniem idealnym jest, aby w każdym powiecie (tj. w promieniu ok. 30 km) działał zespół tego typu. Z radością można powiedzieć, że w naszym województwie postulat ten jest bliski spełnienia. Drugą formą działania jest poradnia medycyny paliatywnej świadcząca pomoc rodzinie chorych a także tym chorym, których stan nie wymaga bardzo aktywnego działania. Pozostałe dwie formy: tzw. oddział medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarne przeznaczone są dla tych osób, które bądź to z przyczyn psychologiczno-społecznych, bądź też z powodu bardzo ciężkiego przebiegu choroby i trudności opanowania objawów nie mogą pozostawać w domu. W Polsce umiera rocznie ok. 320 tys. osób z powodu chorób przewlekłych, w tym ponad 80 tys. z powodu nowotworów. Coraz więcej ludzi w Polsce kwestionuje nieuchronność umierania w cierpieniu - należy więc oczekiwać w najbliższym czasie zwiększenia nacisku opinii publicznej na rozpowszechnienie opieki paliatywnej i to świadczonej na dobrym poziomie. To nakłada poważne obowiązki również na uczelnie medyczne zarówno w zakresie szkolenia kadry jak i wypracowywania nowych sposobów leczenia oraz rozwiązywania licznych problemów badawczych z tej dziedziny.


WAŻNE DATY DLA NASZEGO HOSPICJUM.

1.01.2002 r.- rozpoczęcie działalności Hospicjum Domowego w Lęborku. Założycielem i pierwszym Dyrektorem- Duszpasterzem był o. Zygmunt Tomporowski. Podpisanie pierwszej umowy z NFZ ( wówczas Pomorską Regionalną Kasą Chorych) oraz przekazanie przez Caritas Diecezji Pelplińskiej samochodu Opel Corsa na potrzeby Hospicjum.
III. 2005 r.- N.O. Prowincjał Zakonu oo. Franciszkanów o. Adam Kalinowski nadaje Hospicjum imię św. Franciszka z Asyżu.
XII. 2005 r.- udział w Wigilii Wspólnoty Hospicjum św. Franciszka z Asyżu Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. dra Piotra Krakowiaka.
X.2006 r.- powstanie Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej św. Franciszka z Asyżu i powołanie Władz Stowarzyszenia. Prezesem został wybrany p. Edmund Głombiewski.
XI. 2006 r. – Zmiana siedziby Hospicjum św. Franciszka z Asyżu z ul. Basztowej 8 na Al. Wolności 40A.
XII. 2006 r. - Uzyskanie przez Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej św. Franciszka z Asyżu statusu Organizacji Pożytku Publicznego
V. 2012 r. - Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia zostaje p. Magdalena Maria Tomaszczyk.

Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku
Al Wolności 40 A, 84-300 Lębork
tel. 59/ 863 31 58 fax 59/ 862 82 40 kom. 608399957
e-mail: hospicjum.lebork@neostrada.pl
NIP 841-16-47-859 REGON 220339722
Bank Pekao I O/Lębork 40 12403800 1111 0010 1269 9844